VIDEO

Video thực tế chia sẻ quá trình huấn luyện tại trung tâm Huấn Luyện Chó Sài Gòn Dog.

Giới thiệu trung tâm huấn luyện chó Sài Gòn Dog

Toàn cảnh huấn luyện một chú chó

Huấn luyện Rottweiler cắn nhả theo hiệu lệnh

Huấn luyện chó Phú Quốc

Huấn luyện chó Labrado

Huấn luyện chó Becgie

Top 5 giống chó hiền lành và thân thiện nhất

Huấn luyện chó Alaska với bài tập đi bộ thể lực

Huấn luyện chó Bulldog bài tập thể lực