Bán chó đã qua huấn luyện

Trung tâm huấn luyện chó Sài Gòn Dog chuyên mua bán chó nội ngoại nhập, cung cấp các giống chó đã qua huấn luyện.